Начало / Новини / Календар / Кирило-Методиевски четения

Конферентна зала, Ректорат

На 20 май 2024 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведат юбилейните 40-ти Кирило-Методиевските четения са ежегоден научен форум на катедра „Кирилометодиевистика“, чиято проблематика включва теми от старобългарския език, историята на българския език и литература, историята и културата на славянските и балканските народи. Тази са посветени на юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160 години от рождението на Ватрослав Облак.

Събитието се организира от Факултета по славянски филологии и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".