Начало / Новини / Календар / Изпит по химия за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 5 юни 2022 г. от 09.00 ч. ще се проведе изпит по химия за кандидат-студенти.Кандидатстудентският изпит по химия е писмен. Времетраенето му е четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента: Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобалната система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по химия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в СУ.

Компонент 1 се състои от две части. Първата част включва 20 тестови въпроса с изборен отговор (един от пет); втората част включва 4 логически задачи (2 по неорганична химия и 2 по органична химия). Тестовете и логическите задачи са върху учебното съдържание от общообразователната и профилирана подготовка по химия. Компонент 2 включва отговаряне на пет отворени въпросa, включени в темите от програмата по химия за компонент 2. Този компонент е само за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността Медицина. До участие в балообразуването и класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент.

За повече информация тук.