Начало / Новини / Календар / Хоротека вместо дискотека

Изложбена зала, Биологически факултет

Българските народни танци са от голямо значение за нашата култура. Тяхното изучаване и практикуване не само поддържа физическото здраве и развива културното самосъзнание, но служи и за обмяна на опит и знания за цветната палитра от вариации на фолклорни специфики от различните краища на България. Тези социални дейности могат да бъдат пренесени и в университетската среда.

За тази цел студентите от Факултетния студентски съвет при Биологическия факултет (ФСС при БФ) предлагат събитието "Хоротека", в което студенти, докторанти и преподаватели с влечение към народните танци да се сплотят, обменят опит и повдигнат духа си взаимно в рамките на сградата на БФ, което да превърне вечерта на 22 май във време на националните ни памет и традиции.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски културни дни на Софийския университет.