Начало / Новини / Календар / Генеративен изкуствен интелект - практически курс Лектор г-н Мартин Стоянов, Eviden Bulgaria

MS Teams t.ly/uqqJM

Този курс има за цел да запознае студентите с основите на генеративния изкуствен интелект (ГИИ) и да им предостави практически умения за работа с него. Курсът ще се фокусира върху следните теми:

• RAG (Retrieval Augmented Generation): Въведение в принципите на работа и приложенията на RAG.

• Fine-Tuning: Техники за фина настройка на предварително обучен генеративен модел за конкретна задача.

• Prompte engineering: Основни техники за prompt engineering и дизайн. Дефанзивно конфигуриране на промптове.

• Избор на подходящ модел: Преглед на различните видове генеративни модели и фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на модел за конкретна задача.

• Подбор на тренировъчни набори: Създаване и подбор на подходящи тренировъчни набори за генеративни модели. Етични аспекти.

• Настройка на точки за извод: Конфигуриране на модели за генериране на текст, изображения, код или други видове данни.

• Изчисляване на токени: Разбиране на концепцията за токени и тяхното значение при работа с генеративни модели.

• Избор на конфигурационни опции: Обзор на различните опции за конфигурация на облачни или bare metal системи за работа с ГИИ.

Събитието се организира от Стопанския факултет и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет.