Начало / Новини / Календар / Физическият факултет ще участва в Софийския фестивал на науката

Тех Парк

От 9 до 12 май в София Тех Парк ще се проведе XIV-ият Софийски фестивал на науката. Фестивалът се организира от фондация „Красива наука“ и е отворен за всички, които споделят любопитство към постиженията, които движат човечеството напред и влияят на качеството и начина ни на живот.

Традиционно, Физическият факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ се включват с богата програма във Фестивала. През всичките фестивални дни, ще има Демонстрационен щанд на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, където всички посетители ще могат да се насладят на интересни и занимателни експерименти от различни области на физиката. В четвъртък, 9 май, учени от катедра „Радиофизика и електроника“ ще покажат демонстрации на източници на газоразрядна плазма, които се използват в редица съвременни технологии. На 10 и 11 май учени от катедра „Квантова електроника“ и студентски клон на „Optica“, водещата световна общност на специалисти по оптика и фотоника, към Физическия факултет ще покажат интересни опити за малки и големи. В неделния 12-и май млади учени и преподаватели от катедра „Метеорология и геофизика“ ще покажат какво е метеорологичната станция и как се работи с нея, както и ще направят демонстрация на регистрация на сеизмични вълни и локализиране на земетресения. Всички събития на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през 2024 г. са посветени на 135-годишнината от преподаването на физика в Алма Матер.

Сред лекторите от страна на СУ „Св. „Климент Охридски” на фестивала ще бъдат докторът на науките по теоретична и математична физика проф. дфзн Ана Пройкова; атомните физици и участници в екипа на ЦЕРН проф. дфзн Леандър Литов, доц. Венелин Кожухаров, доц. Пейчо Петков, доц. Румяна Хаджийска, доц. Борислав Павлов; астрофизикът и зам. декан на Физическия факултет доц. д-р Владимир Божилов; химиците проф. дхн Милен Богданов и доц. д-р Лъчезар Христов; деканът на Геолого-географския факултет проф. д-р Климент Найденов, заместник-деканът доц. д-р Димитър Желев, доц. д-р Евгения Сарафова и доц. д-р Стелиян Димитров; молекулярният генетик и ръководител на лаборатория по синтетична биология и биоинформатика проф. д-р Роберт Пенчовски; молекулярният биолог д-р Петър Ефтимов, докторантът по квантова информатика Иво Михов, докторантът по астрономия Светослав Ботев; палеонтологът доц. д-р Дочо Дочев, и др.

Цялата програма можете да разгледате тук: https://beautifulscience.bg/programa/

Лекциите с участие на учени и преподаватели от Физическия факултет са:

„Квантовите компютри – коя технология ще бъде най-успешна?“ – Проф. дфзн Ана Пройкова от катедра „Атомна физика“, 10 май, от 20:00 до 21:00 часа , https://beautifulscience.bg/produkt/quantum-computers/

„Как да работим на квантов компютър от вкъщи и какви са предимствата“ – докторант Иво Михов от катедра „Теоретична физика“, 12 май, от 11:30 до 12:30 часа, https://beautifulscience.bg/produkt/quantum-computing-from-home/

„Рентгенови източници в кълбовидни звездни купове“ – докторант Светослав Ботев от катедра „Астрономия“, 12 май, от 18:00 до 19:00 часа, https://beautifulscience.bg/produkt/rentgenovi-iztochniczi-v-kalbovidni-zvezdni-kupove/

„Вселената и животът“ – среща-дискусия с молекулярния биолог проф. д-р Милена Георгиева (Институт по молекулярна биология - БАН), химика проф. дхн Милен Богданов (Факултет по химия и фармация на СУ), астрофизика от катедра „Астрономия“ и зам.-декан на Физическия факултет на СУ доц. д-р Владимир Божилов и гл. ас. д-р Петър Ефтимов (Биологически факултет на СУ), 12 май, от 19:00 до 20:00 часа, https://beautifulscience.bg/produkt/the-universe-and-life/

„ЦЕРН на 70: Една одисея в микрокосмоса“ – закриващото събитие на ХІV-ия Софийски фестивал на науката е посветено на най-вдъхновяващия проект на ХХ век – основаването на Европейския център за ядрени изследвания – ЦЕРН, както и годишнината от българското участие в най-амбициозния проект на човечеството. На учените в ЦЕРН дължим интернет, надяваме се да опознаем тъмната материя, да научим за зараждането на Вселената, разширяваме възможностите за лечение на рак, възхищаваме се на удивително изкуство, вдъхновено от науката…

Задайте своите въпроси на проф. дфзн Леандър Литов, един от легендарните български учени от ЦЕРН, част от екипа му още от 1992 год., доц. Венелин Кожухаров, доц. Пейчо Петков, доц. Румяна Хаджийска, доц. Борислав Павлов, и млади докторанти от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

По повод 70 години от основаването на ЦЕРН и 25 години от участието на България, 12 май, от 20:30 до 21:30 часа, https://beautifulscience.bg/produkt/70-years-cern/

Участието на Физическия факултет в Софийския фестивал на науката се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата в Софийския университет "Св. Климент Охридски"