Начало / Новини / Архив / Архив - Преподаватели / Покана от Българска стопанска камара

   

Относно: Семинар „Кандидатстване по проекти по 7 Рамкова Програма”
28 април 2009, вторник, БСК София

Уважаеми Господа,

БСК и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” имат удоволствието да Ви поканят на семинар „Кандидатстване по проекти по 7 Рамкова Програма”, който ще се проведе на 28 април, вторник, от 13:30 до 17:30 ч. в БСК, ул. Алабин 16-20, София.

Целта на семинара е участниците да се запознаят със 7-мата Рамкова програма на Европейския съюз и възможностите за финансиране, които тя предоставя, както и с основни насоки за разработване на успешен проект.

Семинарът е структуриран в 2 части:

1. Какво представлява 7-ма Рамкова програма за научни изследвания (РП)?

a. Основни положения

b. Как е структурирана?

c. Какви теми и области покрива?

d. Кой може да кандидатства?

e. С какви схеми на финансиране – видове проекти?

2. Как да кандидатстваме за финансиране и да напишем успешен проект?

a. Как да започнем?

b. Каква стратегия да следваме?

c. През какви етапи минава подготовката на проектното предложение?

d. Информационни източници и възможности за консултации.

Организатори:

Българска стопанска камара

Фондация «Приложни изследвания и комуникации» е нестопанска организация, създадена в София през 1991 г. с цел да насърчава икономическия растеж и конкурентоспособността на българските предприятия чрез популяризиране на иновативни решения и подпомагане трансфера на нови технологии и ноу-хау. Фондацията е наградена от Министерството на образованието и науката – национален координатор на РП за научни изследвания – за най-добър участник в 5-тата и 6-тата Рамкови програми. Организацията има натрупан повече от 12 години опит в работата по европейски програми. От 1997 година тя е домакин на Европейския иновационен център. От 2008 година е координатор на Enterprise Europe Network за България – най-голямата консултантска мрежа на ЕС за подпомагане на малките и средни предприятия за установяване на международно бизнес сътрудничество, технологично обновление и иновации.

Лектори:

Ангел Милев, Програмен директор, фондация ПИК

Даниела Чонкова, Програмен координатор, фондация ПИК

Предвид големия интерес към темата и с оглед оптимален ефект броят участници е ограничен.

Регистрации за участие се приемат до 23 април, четвъртък, или до изчерпване на местата!

Такса за участие за семинара е 120 лв. с включен ДДС на участник, вкл. материали и кафе пауза. Таксата се заплаща в срок до 24 април, петък, след наше потвърждение на регистрацията на по-горе посочения от Вас e-mail

по сметката на:

Българска Стопанска Камара
МКБ Юнион Банк, София, Клон Алабин
IBAN: BG30 CBUN 9195 1000008461
BIC: CBUNBGSF
Такса за семинар „Проекти по 7РП”

МОЛЯ НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕ БЕЗ НАШЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА!

Регистрационната форма да се изпрати на Веселин Манов, e-mail: mmc@bia-bg.com или факс: 02 987 2604. За информация: 02 932 0931

Заплащане на място не се предвижда, поради невъзможност за подготовка на материалите. Фактурите се получават на място при регистрацията.

С уважение,

Веселин Манов
Главен експерт „Международно икономическо сътрудничество”
тел: 02/932 0931, факс: 02/ 987 2604
mmc@bia-bg.com
www.bia-bg.com