Начало / Наука / Проекти на СУ / Проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." / Проект „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София

   

Представяне на проекта

 

ОБУЧЕНИЕ ПО ГИС

Покана подбор обучители - ГИС ЮЗУ-НВУ-СУ

Заявление по дейност 5 - ГИС преподаватели ЮЗУ-НВУ-СУ

 

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Документи за обучаеми

Покана подбор обучаеми англ. език. ЮЗУ-НВУ-СУ

Заявление по дейност 5 обучаеми англ. език ЮЗУ-НВУ-СУ

Документи за преподаватели - обучители

Покана подбор преподаватели - англ.език ЮЗУ-НВУ-СУ

Заявление по дейност 5 - англ.език преподаватели ЮЗУ-НВУ-СУ

Примерна учебна програма

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2 седмици - Технически Университет по Строително Инженерство Букурещ -ТУСИБ

Покана за подбор специализация 2 седмици Румъния-ЮЗУ

Заявление по дейност 6 - спец. 2 седмици Румъния - ЮЗУ

 

Подбор мобилност_студенти_докторанти_ 3 месеца_ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 12 _мобилност Румъния-ЮЗУ_НВУ_СУ

Покана мобилност студенти докторанти -ЮЗУ_НВУ_СУ

 

Подбор обучаеми преподаватели ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 5 - обучаеми ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор обучаеми - ЮЗУ-НВУ-СУ

 

Подбор обучители за курсове преподаватели ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 5 - преподаватели ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор обучители - ЮЗУ-НВУ-СУ

Примерна учебна програма- ЮЗУ-НВУ-СУ

 

Подбор обучители за курсове студенти ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 10 - преподаватели ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор обучители - студенти_ ЮЗУ-НВУ-СУ

Примерна учебна програма обучители ЮЗУ-НВУ-СУ

 

Подбор обучители студенти ГИС ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 10 - преподаватели ГИС, ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор обучители - студенти ГИС_ ЮЗУ-НВУ-СУ

Примерна учебна програма ГИС

 

Подбор специализации 14 дни_1 месец_ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

Заявление по дейност 6 - спец. 1 месец Румъния ЮЗУ-НВУ-СУ

Заявление по дейност 6 - спец. 14 дни Румъния ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор краткосрочни специализации - ЮЗУ-НВУ-СУ

 

Подбор студенти курсове ЮЗУ_НВУ_СУ - НОВО

заявление по дейност 10- образец студенти ЮЗУ-НВУ-СУ

Покана подбор обучаеми студенти - ЮЗУ-НВУ-СУ