Начало / Наука / Проекти на СУ / Проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г." / Проект „Модернизация на Национален военен университет "В. Левски" - гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" - гр. София

   

Представяне на проекта

ОБУЧЕНИЯ ПО ГИС

Документи за преподаватели - обучители

Покана подбор обучители по ГИС НВУ-ГИС

заявление по дейност 5- образец преподаватели по ГИС НВУ-СУ

 

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Документи за обучаеми

Покана подбор обучаеми в курс по англ. език НВУ-СУ

Заявлление по дейност 5 обучаеми в курс по англ. език - НВУ-СУ

Документи за преподаватели - обучители

Покана подбор обучители по англ.език - НВУ-СУ

Заявление по дейност 5- образец преподаватели по англ.език НВУ-СУ

Примерна учебна програма

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В АСОЦИИРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Покана за подбор специализация 2 седмици Румъния

Заявление по дейност 6 - спец. 2 седмици Румъния

 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГИС - НОВО

заявление по дейност 5- образец обучаеми по ГИС НВУ-СУ

Покана подбор обучаеми по ГИС НВУ-ГИС

 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ ГИС - НОВО

заявление по дейност 10- образец студенти по ГИС НВУ-СУ

Покана подбор студенти обучения НВУ-ГИС

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБУЧАЕМИ СТУДЕНТИ - НОВО

заявление по дейност 10- образец преподаватели по ГИС НВУ-СУ

Покана подбор обучители по ГИС НВУ-ГИС по дейност 10

Примерна учебна програма ГИС студенти

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 1 МЕСЕЦ ПРЕПОДАВАТЕЛИ РУМЪНИЯ - НОВО

Заявление по дейност 6 - спец. 1 месец Румъния

Покана подбор специализация_преподаватели_асоцииран партньор Румъния

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТИ ДОКТОРАНТИ - НОВО

Заявление по дейност 12- мобилност 3 месеца Румъния

Покана подбор мобилност_студенти_докторанти_асоцииран партньор Румъния