Media / Files / OP / Процедури след 15.04.2016 г. / спецификация_Оптомеханични, оптични и ел