Media / Files / OP / Процедури след 15.04.2016 г. / Покана 72-00-682 от 09.04.2020 г. Сол Б-я