Начало / Университетът / Самостоятелни звена

   
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

София 1043

бул. "Цар Освободител" № 15

тел. (+359 2) 846-75-84

e-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Уеб сайт: http://www.libsu.uni-sofia.bg

Електронен каталог на Университетската библиотека

 

lib
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО С ПЕЧАТНИЦА

София 1164

ул. „Златовръх“ 30

тел. (+359 2) 8161 417

e-mail: pr@unipress.bg

Уебсайт: http://www.unipress.bg

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/unipress.sko/

 

Университетско издателсво
УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

София 1164

бул. Джеймс Баучър 5

тел. 02/ 9631 338

e-mail: info@ucc.uni-sofia.bg

logo-ucict
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР  

София 1164

бул. Др. Цанков № 8

тел. 02/ 865 46 86, 866 87 19

факс: 02/865 64 13

e-mail: info@nis.uni-sofia.bg

Уеб сайт: http://nis-su.eu/

 

НИС
ПОДЕЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ"  

София 1700

Студентски град, бл. 42, вх. Б

тел. 02/963 42 38

e-mail: sbo@uni-campus.net

Уеб сайт: www.uni-campus.net

Студентски общежития
УНИВЕРСИТЕТСКИ БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ  

СОФИЯ

София 1000
ул. Московска 49
тел./факс: 02/988 17 97

БАЛЧИК

Балчик 9600
ул. Акад. Даки Йорданов №1
тел. 0579/72 338
факс 0579/76 197
e-mail: ubg_balchik@admin.uni-sofia.bg

ВАРНА – ЕКОПАРК

Варна 9006
к.к. Св. Св. Константин и Елена
тел. 052/36 19 41
факс 052/36 19 46

UBG_logo