Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по ПН 3.6 Право (Финансово и данъчно право), обявен в ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.