Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Студентски семинар „Водата – онтологичен калейдоскоп“

   

05.01.2023

 

Уважаеми студенти,

Водата във всичките ѝ форми взаимодейства с политически, екологични, икономически, институционални, културни, екологични, социални и исторически системи, обвързани чрез динамични и нелинейни връзки, в множество мащаби – пространствени, времеви, институционални, и на множество равнища – местни, национални, международни.

Във връзка с честванията на 60 години Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се организира семинар „Водата – онтологичен калейдоскоп“ до студентите от двете образователно-квалификационни степени („бакалавър“ и „магистър“). Семинарът ще се проведе на 11-12 май 2023 г.

За да вземете участие в него, подгответе презентация за семинара и текст (във вид на доклад, есе или казус с обем 3-5 страници по избрана тема, който ще бъде включен в сборник).

11-12 май

Важни срокове:

  • Подаване на заявка за участие: до 15 февруари 2023 г. на имейл nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg
  • Преглед, консултации, редакции: март/април
  • Провеждане на семинара: присъствено в СУ „Св. Климент Охридски“ на 11-12 май 2023 г. с възможност за онлайн включване

 

Участниците в семинара ще получат грамота и похвално писмо до Факултета/Катедрата, в която учат.

 

Идеи за теми за студентския семинар:

  • Водата – икономическа (специална) стока
  • Иновации, свързани с използването на вода
  • Хидроикономика
  • Икономически инструменти за управление на водите
  • Икономическата цена на водата

*Водата се разбира във всички нейни форми и съсредоточия (реки, езера, блата, ледници, морета)

 

За контакти:

Проф. Нели Христова, ГГФ

E-mail: nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg