Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Столична община организира Зелени школи 2022

   

15.03.2022

 

Столична община е партньор по проект FoodWave финансиран по програма „Повишаване на обществената информираност по проблеми в образованието и насърчаване на развитието му в ЕС“ (DEAR)“. Food Wave е проект, който се фокусира върху предизвикателствата на околната среда и поставя в центъра ролята на младите хора. Основната цел на проекта е повишаване на знанията, информираността и ангажираността на младите хора в ЕС по отношение на устойчивите модели за потребление и производство на храни за смекчаване на и адаптация към климатичните промени.

250988850_304330288182995_3809553620006398206_n

Столична община организира Зелени школи 2022. Инициативата е насочена към младите хора на възраст между 18 и 35 години и цели изграждане на капацитет и насърчаване на действията по отношение на устойчивите практики за производство и потребление на храна, опазване на околната среда, климатични промени и връзките между тях. Обученията в Зелените школи 2022 са безплатни за одобрените участници и ще се провеждат в почивните дни (събота или неделя), като участниците ще бъдат разделени в 4 групи.
В рамките на три месеца се преминава през през онлайн теоретични и присъствени практически сесии, водени от водещи специалисти, лидери на местни общности и производители на храна.

Програмата на обученията включва:

  • Тематичен модул – ще подобрим знанията, разбирането и осведомеността относно връзките между хранителните системи и изменението на климата, както в България, така и в глобален мащаб;
  • Модул за социална комуникация – ще укрепим уменията и компетентностите си за въздействие върху мнението и нагласите за промяна в местните общности и извън тях;
  • Модул за политики и младежки активизъм – ще развием институционална компетентност, динамика и потенциал за връзката между храната и климата чрез практическо изграждане на връзки, ангажираност и активизъм;
  • Практически занятия във ферми за биологично земеделие, градски градини, zero waste ресторанти, работилници и магазини.

Регистрацията е достъпна до 17.03. на следния линк: https://bit.ly/3i9NXib

Допълнителна информация за лекторите и събитието може да намерите във Facebook групата Food Wave Sofia.