Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Столична община обявява конкурс „Еко етикет за устойчиви сгради“ в три категории

   

23.05.2022

 

Столична община отправя покана до всички заинтересовани страни да се включат в наградите „Еко етикет за устойчиви сгради“, като подадат регистрационна форма не по-късно от 31.05.2022 г. Конкурсът ще се проведе в следните три категории: Големи търговски центрове (МОЛ), Големи търговски хранителни вериги и Университети на територията на Столична община.

Създаването на местен екоетикет е мярка, заложена в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021-2030 г., която е надградена в рамките на проект CITIE4CSR и в контекста на Европейската стратегия за КСО. Мярката има за цел да насърчи използването на възобновяеми източници, енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и да стимулира въвеждането екологични решения при строителството, обновяването и използването на сгради.

2022-04-20-БАНЕР_ЕКО ЕТИКЕТ

Чрез номинирането и награждаването на най-добрите практики собствениците на сградите ще бъдат стимулирани да въвеждат иновации в устойчивия дизайн на сградите и прилежащите им площи, както и за ефективното използване на ресурсите в тях. Церемонията по награждаването ще събере на едно място местни експерти, финансови институции и предприятия, за да насърчи устойчивото градско развитие сред местните заинтересовани страни, а получените регистрационни форми ще бъдат оценени от независимо жури, което включва експерти в областта на устойчивото развитие и политиките по КСО.

За участие в конкурса е необходимо да попълните регистрационна форма и декларация за участие, достъпни на линка по-долу. Документите за участие се подават най-късно до 31.05.2022 г. в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер.

Документи: