Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / „Стипендии за жени в бизнеса на Джейн М. Клаусман (JMK)“ на Зонта Интернешънъл

   

28.06.2022

 

Жените са извървяли дълъг и труден път за постигане на равнопоставеност в образованието, в професионалното си развитие, в заемането на лидерски позиции, които в недалечно минало са били недостъпни за тях. Въпреки това, голяма част от висшите лидерски позиции и днес се заемат най-вече от мъже. Към декември 2020 г само 21,2% от местата в борда на 500 най-големи компании в света, са заети от жени, а само 6% от главните изпълнителни директори тези компаниите са жени.

iStock-1127115443_900x700_acf_cropped

Зонта Интернешънъл вярва в равенството между половете, и за това през 1998 г. създава Образователната програмата „Стипендии за жени в бизнеса на Джейн М. Клаусман (JМК)", която подпомага жените, изучаващи бакалавърска и магистърска степен по управление на бизнеса. Програмата има за цел преодоляване на бариерите и неравенството между половете от класната стая до заседателната зала. Програмата работи на ниво Зонта Клуб и на международно ниво, като всяка година предоставя 37 международни стипендии от 5000 щатски долара всяка. От началото на програмата през 1998 г. Зонта е предоставила 676 стипендии на обща стойност над 1,6 млн. щатски долара на 522 жени, представляващи 66 държави.

 

Кой може да кандидатства:

Жени на всяка възраст, изучаващи бизнес програма в областта на счетоводство, икономика, финанси, бизнес управление, бизнес технологии, информационни технологии, маркетинг, бизнес мениджмънт, управление на човешки ресурси, международен бизнес или предприемачество в акредитиран университет/колеж/институт, които демонстрират изключителен потенциал в образованието си и живеят или учат в дистрикт на Зонта, са допустими кандидати. Онлайн студентите също имат право да кандидатстват, ако са записани в акредитиран университет/колеж/институт.

Кандидатите трябва да бъдат поне втора година на бакалавърска програма или последна година на магистърска програма към момента на подаване на апликационната форма, в най-близкия до тях Зонта клуб (до място на пребиваване или образование). Кандидатите трябва да са процес на образование по време на изплащане на средствата за стипендията и не трябва да се дипломират преди април 2023 г.

Членове на Зонта Интернешънъл, както и техни роднини, не могат да кандидатстват за стипендията. Всички материали за кандидатстване (апликационна форма) трябва да бъдат изпратени в съответния Зонта Клуб преди крайния срок, отпечатан върху нея. Можете да намерите най-близкия до вас Зонта клуб, като използвате клубния локатор или изпратите имейл с вашето име и информация за контакт до Международната централа на Зонта Интернешънъл: programs@zonta.org

Апликационни форми на кандидати от географски райони в региони на Зонта без съществуващи клубове ще бъдат разгледани и оценени на ниво Зонта дистрикт.

Срокове за кандидатстване:

  • Срок за представяне на кандидатурата до клуб на Зонта: 5-25 август
  • Избор на клубен победител и изпращане на апликационната форма до съответния дистрикт на Зонта Интернешънъл: 15 август
  • Избор на дистрикт победител и изпращане на апликационната форма до Зонта Интернешънъл за международна оценка: 15 октомври
  • Обявяване на 37 международни победители: декември

Стипендията за жени в бизнеса на Джейн М. Клаусман се финансира от Фондацията за Жените на Зонта Интернешънъл благодарение на щедрите дарения от членовете на организацията, на Зонта клубовете, приятели и дарители на организацията.

Кандидатстването се извършва на английски език и всички придружаващи документи трябва да бъдат преведени на английски.

Повече информация можете да намерите тук.