Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Стажантска програма на ЕСРИ България

   

02.12.2022

 

Нашата страст да подобряваме качеството на живот и устойчивото развитие на обществото, в което живеем, чрез силата на Географските информационни системи е в основата на всичко което правим. Есри ГИС технологията вдъхновява и позволява на държавните институции, частния бизнес, НПО сектора и академията да работят по-ефективно, да оптимизират процесите си, да се възползват от иновациите, за да намаляват своите разходи, да предоставят по-качествени и модерни услуги, да спасяват животи. Ето защо искаме да дадем шанс на младите хора у нас за работа с новите ГИС технологии в професионална бизнес среда.

social-sharing-image-default

Екипната атмосфера е важна за нас. Средата в компанията е неформална и приятелска, но очакваме от Вас дадете всичко от себе си и да покажете, че Вашата работа има значение. Ще работите с широк кръг от най-нови технологии и ние активно насърчаваме иновативното им прилагане от Ваша страна. Ще получите достъп до обучение, което позволява да развиете умения и да повишите знанията Ви за ГИС и Есри платформата. Същевременно, водени от ментор, ще учите „в движение“ като работите по текущи проекти на компанията и реално допринасяте за общия ни успех.

 

За пролетната си програма ще наемем стажанти за следните позиции:

Софтуерна разработка

Разработката на комплексни Географски информационни системи в нашия екип стъпва върху най-новите световни Есри ГИС API-та/SDK-та в комбинация със световно утвърдени технологии, развойни среди, протоколи и бази данни.

Ще участвате в разработка на уеб, настолни и/или мобилни ГИС приложения, които се използват от нашите клиенти в разнообразни сфери – от устройство на територията и околна среда, до здравеопазване, инфраструктура, сигурност и транспорт.

За целта, трябва да притежавате базови умения в сферата на софтуерната разработка, аналитично мислене с фокус върху намиране на решения, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина принципите на софтуерната разработка и инструментите, които Есри платформата предоставя.

 

ГИС и бази данни

Като част от нашия екип ще използвате богатите инструменти на ArcGIS софтуера, за да създавате, обработвате и анализирате географски бази данни. Ще обработвате и трансформирате данни, включително между различни структури и проекции, ще работите с изображения, 2D, 3D и времеви данни. Прилагайки възможностите на ModelBuilder и Python в среда на ArcGIS ще изготвяте модели за автоматизирани обработки.

Ролята включва и работа с аналитичните функции в ArcGIS за изготвяне на пространствени, мрежови, статистически анализи и изготвяне на подходящо картографско оформление на резултатните продукти за ползване в различни среди – уеб, настолно или на мобилни устройства.

За целта, трябва да притежавате базови умения в работата с бази данни, аналитично мислене с фокус върху детайлите, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина възможностите на Есри платформата за работа с географски бази данни и анализи.

 

Маркетинг

Като част от нашия маркетинг екип, Вие ще използвате средствата на дигиталния маркетинг, социалните мрежи и Вашите умения за ефективна комуникация, за да провокирате и мотивирате целевата ни аудитория да се ангажира по-дълбоко с Есри брандa и ценностите, които отстояваме.

Чрез различни маркетинг канали ще създавате и разказвате истории, които представят комплексни теми по вълнуващ и полезен за аудиторията ни начин. Ще извършвате също така маркетинг проучвания, анализи и ползвайки огромното богатство от ресурси от Есри ще адаптирате световни продуктови и секторни маркетинг кампании за нуждите на българския пазар.

За целта, трябва да познавате базовите маркетинг понятия, да умеете да комуникирате ясно и точно, да сте запознати с основите на Географските информационни системи и да имате желание да научите в дълбочина, както принципите на маркетинга, така и разнообразните Есри продукти, решения и необятните възможности за тяхното прилагане в България.

 

Параметри на програмата:

Стажът е платен, 24 работни часа на седмица в присъствена, дистанционна или хибридна форма. Като стажант в Есри България ще получите още:

  • Обучение и подкрепа
  • Работа с ментор с богат професионален опит
  • Работа по реални проекти
  • Незаменим практически опит и видими резултати от вашите усилия
  • Приятелска атмосфера и автентична фирмена култура
  • Възможност за работа след стажа

 

Период на провеждане: 01.03.2023 г. – 31.05.2023 г.

Срок за кандидатстване: 23.12.2022 г.

 

Процес на подбор:

  • Мотивационно писмо
  • Онлайн интервю
  • Тест в дистанционна форма, базиран на предварително предоставени материали за четене.

 

Кандидатстване:

За да кандидатствате, моля изпратете Ваша автобиография и мотивационно писмо на jobs@esribulgaria.com като посочите Ref. № Intern2023 и за коя позиция кандидатствате.

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално.

Във връзка с политиката на Есри България ООД за защита на личните данни, ние се ангажираме да обработваме поверително личните данни, които Вие ни изпращате във връзка с кандидатстването за тази обява. За да предприемем стъпки за разглеждане на Вашата кандидатура, ние ще разгледаме изпратената от Вас информация и в случай че сте подходящ за позицията ще се свържем с вас на посочените от Ваша страна контакти. Когато преценим, че сте неподходящ, ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 седмица. Ако преценим, че сте подходящ за нашата организация, но в момента няма отворена позиция за Вас, ще запазим Вашите лични данни на основание нашия легитимен интерес да подбираме и наемаме служители, които са проявили интерес към нас, за срока, за който сте изявили желание, а ако не сте посочили такъв – за срок до 6 /шест/ месеца.

Моля, не ни предоставяйте Ваша информация, която не е необходима с оглед на Вашето кандидатстване при нас.