Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Съюз на икономистите в България (СИБ) обявява Национален конкурс Млад икономист – 2022 г. на тема „Зелената икономика – настояще и бъдеще“

   

16.03.2022

 

Съюз на икономистите в България (СИБ) обявява Национален конкурс Млад икономист – 2022 г. на тема „Зелената икономика – настояще и бъдеще“.

Целта на Националния конкурс „Млад икономист – 2022 г.“ е да стимулира младите хора да разработят своите идеи, разбирания и оценки за състоянието и перспективите на зелената икономика в България. Все по-необходима и ползотворна е ангажираността на младите хора в България за осмисляне и търсене на полезни решения на проблемите на зелената икономика на България, в това число на развитието на приложението на екоцелесъобразни икономически проекти. Зелената икономика се определя като икономика, която се основава на намаляването и изключването на екологични рискове, не допуска увреждане на околната среда, не причинява щети на природата и биоразнообразието и не води до недостиг на чиста среда за бъдещите поколения.

Mlad-ikonomist-2022-SIB-800x494

Кой може да участва:

 • ученици в средни училища без ограничения на специалността;
 • студенти, докторанти и асистенти в български и европейски университети;
 • млади предприемачи до 29-годишна възраст.

 

Организационен комитет:

 • проф. д-р ик.н. Татяна Хубенова – председател
 • проф. д-р ик.н. Нено Павлов – зам. председател, координатор на конкурса
 • Проф. д-р Р. Нейкова
 • Доц.д-р Д. Благоев, УНСС
 • Проф. Д. Русчева, ИИИ на БАН
 • Проф. Г. Ганчев, ЮЗУ „Н.Рилски“
 • Доц. д-р Петя Данкова - директор на НИИ на Икономически университет-Варна
 • Доц. д-р М. Велушев, Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

 

Указания за написване на разработка (есе или доклад) за участие

Представяне на разработките в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg до 30 май 2022 г.

Класиране и информиране на заелите призовите места и носителите на специални награди – 8 юни 2022 г.

Церемония по награждаване на участниците: 11 юни 2022 г.

Повече информация за конкурса можете да намерите тук.