Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Покана за участие в състезание по медиация за студенти

   

09.10.2018

 

2

Център за разрешаване на спорове София

Тел.: 0889 311 118

E-mail: sustezanie@bgmediation.com

www.bgmediation.com

 

II-РО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

ЦЕЛ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

 

Да даде пряк досег и живо преживяване на процедура по медиация, с която се разрешава реален житейски спор. Да предостави на участниците набор от практически техники и система за разрешаване на конфликти. Да стимулира творческото прилагане на медиация от участниците в избрани от тях сфери.

Състезанието е единственото по рода си в България и след големия успех през ноември 2017 г., през 2018 г. се провежда за втори път в разширен мащаб. То е отворено за кандидатстване за студенти от всички специалности.

 

ОРГАНИЗАТОР

Състезанието се организира от Център за разрешаване на спорове като част от инициативите за популяризиране на медиацията в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове, 2016-2019г. Повече за това можете да видите на https://www.mediation.bg/project .

 

ГРАФИК

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 

Дата на състезанието: 17 – 18 ноември 2018 г., 9.30 – 18.00, 9.00 – 12.30.

Срок за кандидатстване – до 26 октомври 2018 г. – чрез изпращане на Формуляр за кандидатстване на e-mail: sustezanie@bgmediation.com.

Срок за включване на резервни отбори (при незаети квоти на университети) и уведомяване на участниците - до 29 октомври 2018 г.

Място на провеждане: гр. София, Парк хотел Москва

 

Потвърждение за включване и материали за подготовка

Заедно с уведомлението за включване в списъка с участници в състезанието по медиация, което всички кандидати ще получат до 26 октомври, ще бъде приложен Пакет с полезни материали за подготовка за състезанието.

При информация и въпроси, можете да се свържете с нас на e-mail: sustezanie@bgmediation.com и тел. 0889 311 118.

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

 

Ден 1

9.30 – 13.00 – Обучение в основни техники и етапи на медиацията

14.00 – 18.00 Състезание

14.00 – 14.30 Откриване, правила, разпределяне на отборите

14.30 – 15.45 Медиация 1 и обратна връзка

15.45 – 16.15 Кафе пауза/Оценяване от съдиите

16.15 – 17.30 Медиация 2 и обратна връзка

17.30 – 18.00 Оценяване от съдиите, обявяване на резултатите от Рунд 1

 

Ден 2 – Финален рунд, Ден на медиацията

9.00 – 9.15 Откриване

9.15 – 10.30 Финален рунд – медиация 3 и обратна връзка

10.30 – 11.00 Оценяване от съдиите

11.00 – 12.30 Награди - обявяване на резултатите от състезанието и награждаване.