Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Покана за събитие „Зелената сделка в новия климат“

   

16.03.2022

 

Екологично сдружение „За Земята“, WWF България, научнопопулярната платформа „Климатека“ и Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират събитие „Зелената сделка в новия климат“.

Събитието на 22 март от 10:00 ч. ще се проведе онлайн, в рамките на 90 минути, като лекторите ще представят проучвания, данни и анализи и след всяка тема е предвидено време за дискусия и всеки от вас ще може да зададе въпроси си.

събитие

Събитието ще бъде разделено на три основни подтеми:

1. Наука за климата – какво точно ни казва новият доклад на IPCC

Николай Петков ще представи най-важните изводи от новия доклад на IPCC, който излезе в края на февруари. Докладът е безпрецедентен по своето послание за спешност и обобщава въздействията на климатичните промени върху природата, екосистемите и хората и анализира възможностите за приспособяване към тях. В рамките на събитието ще бъдат разгледани и последствията от измененията на климата в регионален мащаб.

 

2. Европейска зелена сделка – анализ за Европа и България

Апостол Дянков ще представи основните развития, полемики и варианти пред Европейската зелена сделка, в новия климатичен и политически контекст в ЕС, включително преговорния напредък по пакет „Подготвени за цел 55“ и новите планове за ускорено ограничаване на изкопаемите горива.

Д-р Мария Трифонова ще направи аналитичен обзор на националното измерение на европейските климатични политики и актуалния статус на механизмите, важни за осъществяването на Европейската зелена сделка, като плановете за справедлив преход, възстановяване и устойчивост, транспониране на ВЕИ директивата, RePowerEU. Ще бъдат обсъдени възможностите и необходимите стъпки за България да отговори на климатичните предизвикателства в контекста на настоящата геополитическа обстановка и последствия от войната в Украйна.

 

3. Бъдещето на Зелената сделка в новия климат

Симеон Горов ще направи геополитически обзор и анализ. Ще разгледа въпроса през призмата на сигурността и геополитическия аспект, като вземе предвид измененията провокирани от войната в Украйна. Невъзможността на Европа и България да отговорят на предизвикателството и възможните бъдещи рискове при вземане на погрешни решения. Какъв урок научихме и колко е важно да си вземем поука?

 

Представяне на лекторите:

  • Д-р Мария Трифонова e преподавател в катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Софийския университет. Основните ѝ компетенции са в областта на възобновяемата енергия и нейната пазарната интеграция, националните и европейски политики за декарбонизация, както и социо-икономически аспекти на енергийния преход.
  • Апостол Дянков ръководи практика "Климат и енергия" във WWF България. Фокусът на работата му е адресиране на климатичната криза, социално-справедлив енергиен преход и природо-базирани решения за адаптация на градовете и екосистемите.
  • Симеон Горов е координатор в екип “Енергия и климат” в екологично сдружение „За Земята“. Той е с хуманитарно образование в сферата на международните отношения и техническо – телекомуникации. Има професионален опит с бизнес комуникация, устойчиво развитие, планиране, преговори, логистика, туризъм и предприемачество.
  • Николай Петков е завършил магистратура по „Метеорология“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Магистърската му теза е на тема „Климатични индекси – анализ на климата над Югоизточна Европа в близкото минало и настоящето“. Координатор е в екип “Енергия и климат” на екологично сдружение „За Земята“ и е автор в научнопопулярната платформа „Климатека“.

 

Моля, регистрирайте се предварително, за да получите линк за събитието тук.

 

За контакти:

Оля Стоянова, тел. 0898 558418, e-mail: olya.stoyanova@climateka.bg