Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Международен онлайн обучителен курс по управление на научноизследователски и иновационни проекти

   

29.05.2018

 

Проектът Excellence in research, social and technological innovation project management (Excellence-in-resti) кани кандидати за онлайн обучителен курс по управление на научноизследователски и иновационни проекти. Проектът включва 11 партньори от 9 страни с координатор Центъра за социални иновации (ZSI), Австрия. Партньор от България е Фондация ПИК (ARC Fund).

 

Interreg

 

Разработените онлайн обучителни модули и цялостна концепция за „смесено обучение“ ще се тестват в пилотен курс, с подкрепата на лесен за употреба и достъпен помощен интерфейс (helpdesk).

 

Учебна програма: сьдържа общо 5 модула (обучение от „смесен тип“, с 20 отделни курса и 3 присъствени срещи):

1. Политики на ЕС

2. Подготовка на проектно предложение

3. Управление на проект

4. Социални иновации

5. Иновации в бизнеса

 

Участниците получават сертификат, ако:

• Вземат участие във всичките онлайн модули в рамките на една година

• Участват в 3 присъствени срещи

 

Всички, които отговарят на критериите, могат да кандидатстват:

• Да пребивават постоянно в някоя от страните от Дунавския макрорегион (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна)

• Да са наскоро завършили или в началото на своята кариера, да са проектни мениджъри в научноизследователска организация/университет, в МСП или в нестопанска организация

• Свободно да владеят английски език поне на ниво В2

• Да са мотивирани да научат нови неща в областта на проектното управление и по-специално що се отнася до научноизследователски и иновационни проекти

• Кандидатстването става само онлайн на адрес http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/excellence-in-resti/section/call-for-applicants до 10 юни, полунощ, централно-европейско време.

 

При подбора ще бъдат взети предвид опитът на кандидата и мотивацията му да развие нови умения, както и владеенето на английски език.

 

Финансови условия:

• Участието в курса и достъпът до всички учебни материали са безплатни

• Разходите за път и настаняване на 25 от одобрените кандидати за участието им в присъствените срещи ще бъдат възстановени за сметка на проекта

• В замяна, участниците се съгласяват да дадат конструктивна и подробна обратна връзка

• Курсът е достъпен и за участници, чиито разходи няма да бъдат поети

 

Информация за резултатите от кандидатстването ще са ясни до края на юни 2018 г.