Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / КНСБ - конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

   

06.11.2018

 

768x432

 

КНСБ - конкурс за еднократна годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков

 

В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

КРЪСТЬО ПЕТКОВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ ОТ 1990 ДО 1997 Г.

 

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

УЧРЕДЯВА ГОДИШНА СТИПЕНДИЯ НА НЕГОВО ИМЕ

 

1.Решението за учредяване на стипендията е прието от Координационния съвет на КНСБ на заседание от 02.06.2017 год., с Протокол № 1/02.06.2017 г.

2.Съучредители на стипендията са Софийски университет ”Св.Климент Охридски”, Университет за национално и световно стопанство и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

3.Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

4.До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 35 години, които специализират в областта на :

А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията и др.;

Б Социална икономика,в т.ч. и икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;

В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика

в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;

Г. Индустриални отношения;

Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;

Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

5. Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури. На 29 март 2018 г. Изпълнителният комитет на КНСБ взе решение (№ 56-4) темата на конкурса за 2018 година да бъде

„Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения”

6. На същото заседание –на 29 март 2018 г. Изпълнителният комитет на КНСБ прие решение (№ 56-4.1) да стартира процедура по набиране на предложения за конкурса за 2018 год., като срокът за предложения и подаване на документи е до 26. 10.2018 год. (удължен срок: 12 .11.2018 г.)

Предложението, подадено от отделен кандидат трябва да бъде под формата на молба до Президента на КНСБ за допускане до участие в конкурса, с данни за кандидата и приложения:

- автобиография или CV, с дата на раждане;

- копие от удостоверение от висшето училище/научния институт за изучаваната специалност или за специалността, по която се подготвя докторската дисертация;

- копие от диплома за завършена специалност (бакалавърска и/или магистърска степен), ако не съвпада с изучаваната по магистърска или докторска програма;

Предложенията се подават по електронна поща на следните електронни адреси: eribarova@citub.net, ltomev@citub.net с копия до bkaradimova@citub.net, dalexieva@citub.net;.

7.Срок и условия за предаване: Разработката се предава не по-късно от 17.12. 2018 г., в електронен формат, на посочените вече електронни адреси.

8.Оценяване и присъждане на стипендията. Критериите за оценка и съставът на научното жури са посочени в Приложения № 1 и № 2. Срокът за оценка от научното жури и определяне на победителя: 05 .02. 2019 г.Наградата се връчва по правило на 17- 18 февруари 2019 г., на тържеството за годишнината на КНСБ.