Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Катедра „Финанси“ при Икономически университет – Варна организира конкурс за студентско есе на тема „Финансовите иновации през погледа на поколение „Z“

   

20.06.2022

 

През 2022 г. Икономически университет – Варна отбелязва пореден вековен юбилей. Вече 100 години преподаването на финансова наука във висшето училище съчетава традициите с новаторството и успешно устоява на предизвикателствата на времето. По повод юбилея, катедра „Финанси“ към университета организира редица събития, едно от които е конкурсът за студентско есе на тема „Финансовите иновации през погледа на поколение Z“. Форумът има за цел да даде възможност на студенти от страната и чужбина да разгърнат творческия си потенциал, да насърчи способностите им за критично мислене и самостоятелно излагане и защитаване на идеи, както и да се осигури поле за ползотворна обмяна на мнения и дискусия относно ползите, предизвикателствата и бъдещето на финансовите иновации.

Как младите хора възприемат иновациите в сферата на финансите? Доколко нагласите на поколение Z за използване на финансови услуги се различават от тези на предишните поколения? Имат ли бъдеще традиционните финансови институции през погледа на Z-генерацията? Имате възможност да споделите вижданията си по тези и други (свързани с темата) въпроси и да спечелите награди.

innovation-enterpreneurship-financing-innovation_xine251

Изисквания към участниците:

В конкурса могат да участват студенти от български и чуждестранни университети, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

 

Изисквания към есетата:

 • Аргументирано представяне на личното мнение на автора по темата;
 • Коректно цитиране на всички използвани информационни източници. При установено плагиатство на целия текст или на част от него, есето отпада от класирането;
 • Обем – до три стандартни страници;
 • Текстът на есето се предава в електронен формат (.pdf).
 • Във файла с текста на есето не трябва да се съдържат имената на автора или друга информация, която да нарушава анонимността;
 • Информацията за автора на есето се представя само в текста на мейла, с който то се изпраща. Посочват се три имена, телефон за връзка, курс, специалност, образователна и квалификационна степен (бакалавър или магистър) и университет.

 

Текстът трябва да е със следното форматиране:

 • Размер (Paper Size): A4;
 • Полета (Margins): горе (Top), долу (Bottom), ляво (Left) и дясно (Right) по 2,5 см.;
 • Шрифт (Font): Times New Roman, 12 pt.;
 • Параграф (Paragraph): двустранно подравняване (Justify); междуредие (Line spacing): 1,5;
 • Цитирането на използваните информационни източници се прави с бележка под линия, като се посочват автор, заглавие, година и издателство/линк.

 

Срок за изпращане на есетата:

Есетата се изпращат на e-mail: finance@ue-varna.bg до 15 октомври 2022 г.

 

Оценяване на есетата:

 • Оценяването ще се осъществи от тричленно жури, включващо представители на академичния състав на катедра „Финанси“;
 • Есетата ще бъдат предоставени на журито анонимно (без личните данни на авторите).

 

Оценката се определя в зависимост от следните критерии:

 • тематична свързаност на есето;
 • последователност, логика и аргументация на изложението;
 • структура: въведение – изложение – заключение;
 • оригиналност при представяне на личното мнение;
 • коректно позоваване на използваните информационни източници;
 • езикова култура на автора;
 • правопис и пунктуация;
 • спазване на изискванията за форматиране.

 

Награди:

 • Класираните на първите 3 места студенти ще получат парични и предметни награди, осигурени от организаторите и спонсорите на конкурса;
 • Всички участници в конкурса получават грамоти за участие;
 • Подбрани от журито есета ще бъдат публикувани на сайта на ИУ – Варна, както и в студентското списание „Финансов навигатор“.

 

За контакти:

Гл. ас. д-р Светослав Борисов, e-mail: svetoslav_borisov@ue-varna.bg