Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Фондация Карол Знание: Докторантска стипендия

   

05.10.2018

 

karoll

 

Докторантска стипендия

 

DSC07877-768x512

 

От 2011 г. финансова група Карол връчва стипендия на редовен докторант, изявен в своята научна област. Със създаването на фондация Карол Знание, в началото на 2018 г. стипендията вече се предоставя от фондацията.

 

Годишна стипендия в размер на 8000 лв.

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

 

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.
 • Проектът, по който работят да е свързан с разработване на нови технологии и материали, и да има потенциално практическо приложение.

 

Документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;
 • Списък на публикации, ако има такава.

 

Процедура и срокове

 • Документи се приемат до 2 ноември 2018;
 • Първият етап на конкурса е по документи;
 • С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю;
 • Селектират се финалисти, които представят проектите си пред жури;
 • Носителят на стипендията се определя с гласуване от членовете на журито;
 • Период на получаване на стипендията: януари – октомври включително, на десет равни месечни вноски.

 

Нашите докторанти

Вижте нашите докторанти на финансова група Карол

Вижте нашите докторанти на фондация Карол Знание

 

Контакти

За допълнителна информация:

Милена Петкова, изп. директор на фондация Карол Знание

 

02/400 8 293
knowledge@karoll.bg