Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Българска макроикономическа асоциация обявява Конкурс за студентско есе на БМА за 2018 г. на тема: Ролята на крипто активите и блокчейн технологиите за бъдещия икономически растеж?

   

03.04.2018

 

BMA

 

Българска макроикономическа асоциация обявява

Конкурс за студентско есе на БМА за 2018 г.

на тема

Ролята на крипто активите и блокчейн технологиите за бъдещия икономически растеж?

 

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи награда в размер на 600 лв., а класираният на второ място ще получи поощрителна награда в размер на 300 лв.

На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2018 г.

 

Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 24 май 2018 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org