Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези – февруари 2018 г.

   

23.01.2018

 

ИКОНОМИКА

Приложна икономика, Макроикономика, Икономика на фирмата – защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи в каб. 503:

Приемане на магистърски тези:

16.02.2018 - 15.00 - 16.00 ч. - каб. 503

19.02.2018 - 17.00 - 18.00 ч. - каб. 503

 

Статистика иконометрия и актюерство - защитата ще се състои на 27 февруари 2018 г.., от 10.00 ч.

Предаване на дипломни работи в каб. 516:

30.01.; 02.02. и 06.02.2018 от 18 до 20 часа

 

Моделиране на големи данни - защитата ще се състои на 14 март 2018 г.., от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи в каб. 516:

30.01.; 02.02.; 06.02.; 23.02 и 27.02.2018 от 18 до 20 часа

 

Управленски информационни системи - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 13.00 часа.

Предаване на дипломни работи в каб. 516:

30.01.; 02.02. и 06.02.2018 от 18 до 20 часа

 

Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 10.00 часа.

Предаване на дипломни работи в каб. 414 или каб. 130

20.02.2018 г. от 10 до 14 часа и от 16 до 19 часа

 

Финанси и банково дело - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г.., от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи в каб. 126

Приемане на магистърски тези:

13 февруари от 18-19.30 ч.

 

Счетоводство и одит, Корпоративно счетоводство – защитата ще се състои на 27 февруари 2018 г.., от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи в каб. 101:

На 09.02.2018 г. от 17:30 до 19:00 часа.

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 23 февруари 2018 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет

 

За програмите на английски език защитата ще е на 23 февруари от 14:00 часа

Дати и часове за прием на магистърски тези:

31 януари (сряда) – 11-13 часа, каб. 326

2 февруари (петък) – 11-13 часа, каб. 326

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния Сектор - защитата ще се състои на 27.02.2018 г. (вторник), 09.00ч

Прием на магистърски тези:

01.02.2018 (четвъртък) - 17-19 часа, стая 122
02.02.2018 (петък) - 17-19 часа, стая 122