Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпределение за държавен изпит по „Стопанско управление“ – магистри, специалности МП БА, МП ДМ, МП БА-УП и МП ГБПНС

   

15.07.2022

 

Държавен изпит по „Стопанско управление“ – магистри, специалност „Стопанско управление“

19.07.2022 г., 13:00 ч.

МП „Бизнес администрация“

МП „Дигитален маркетинг“

МП „Бизнес администрация - управление и предприемачество“

МП „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“

 

 

ВНИМАНИЕ!

Не е задължително, но ще Ви бъдем благодарни, ако по време на изпита носите предпазни маски!

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Носете документ за самоличност и студентска книжка!

Ще си получите обратно студентските книжки при съобщаването на оценките.

Книжката се получава само лично. Неявилите се по време на връчването ще могат да си получат книжките от инспекторите.

На страницата за Държавен изпит в студентската книжка нанесете необходимата информация: Държавен изпит и датата 19.07.2022 г.

Като председател на изпитната комисия запишете:

МП БА, МП ДМ и МП ГБПНС – доц. Олимпия Ведър

МП БА-УП – проф. Десислава Йорданова

Оценките ще бъдат оформени и съобщени в зависимост от времето, необходимо за проверка.

Ще бъдете информирани за час и място по време на самия изпит.

 

Първа част на изпита: Начало 13:00 ч. (закъснели не се допускат)

Местата в залите се заемат от 12:45 до 12:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на първата част от изпита.

Втора част на изпита: Начало 15:00 ч. (закъснели не се допускат)

Местата в залите се заемат от 14:45 до 14:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на изпита.

Край на изпита: 16:15 ч.

 

 

Разпределение по зали:

Зала 400

Специалност: Бизнес администрация
фак. №

 1. 9945
 2. 9950
 3. 9958
 4. 4ЕВ3700002
 5. 9ЕВ3700004
 6. 0ЕВ3700007
 7. 8ЕВ3700008
 8. 2ЕВ3700012
 9. 4ЕВ3700069
 10. 8ЕВ3700112

Квестори:
доц. Иван Ангелов
д-р Рая Каназирева
ас. Алексей Потебня

 

Зала 400

Специалност: Дигитален маркетинг
фак. №

 1. 0ЕВ3700050
 2. 8ЕВ3700051
 3. 2ЕВ3700053
 4. 0ЕВ3700054
 5. 7ЕВ3700055
 6. 9ЕВ3700058
 7. 6ЕВ3700059
 8. 6ЕВ3700061
 9. 5ЕВ3700065
 10. 7ЕВ3700070
 11. 4ЕВ3700071
 12. 9ЕВ3700073
 13. 8ЕВ3700077
 14. 5ЕВ3700093
 15. 0ЕВ3700102
 16. 1ЕВ3700105
 17. 0ЕВ3700109
 18. 4ЕВ3700117

Квестори:
доц. Иван Ангелов
д-р Рая Каназирева
ас. Алексей Потебня

 

Зала 400

Специалност: Бизнес администрация - управление и предприемачество
фак. №

 1. 0ЕВ4700060
 2. 2ЕВ4700063
 3. 0ЕВ4700064
 4. 4ЕВ4700066
 5. 6ЕВ4700069
 6. 5ЕВ4700075
 7. 2ЕВ4700076
 8. 2ЕВ4700091
 9. 1ЕВ4700095
 10. 0ЕВ4700099

Квестори:
Райна Пехливанска
Силвия Тонева
Ина Петрова

 

Зала 400

Специалност: Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор
фак. №

 1. 4ЕВ3700056
 2. 1ЕВ3700057
 3. 8ЕВ3700064
 4. 2ЕВ3700066
 5. 0ЕВ3700067

Квестори:
Райна Пехливанска
Силвия Тонева
Ина Петрова

 

Желаем ви успех!

3BGEN