Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2020/2021 г.

   

26.09.2020

 

Разпис на лекциите в магистърските програми на Стопанския факултет, зимен семестър, уч. година 2020/2021

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

 

ВАЖНО! Информация за провеждането на лекциите в извънредна епидемиологична обстановка - указания и контакти на администраторите на отделните програми

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА

МП Аутсорсинг проекти и компании

МП Енергийни пазари и услуги (икономисти / неикономисти) - допълнен на 20.10.2020 г.

МП Икономика и право (I семестър икономисти и неикономисти) - допълнен на 20.10.2020 г.

МП Икономика и финанси задочно обучение (I семестър неикономисти с прием през м. септември 2020 г. и II семестър неикономисти с прием през м. февруари 2020 г.) - допълнен на 20.10.2020 г.

МП Митнически и данъчен контрол задочно обучение (I семестър икономисти и неикономисти)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) (I семестър неикономисти)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) (II семестър икономисти и II семестър неикономисти-зимен прием и I семестър икономисти-летен прием) - допълнен на 11.10.2020 г.

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране (на англ. език)

МП Счетоводство и анализ на големи данни (2-семестриална програма, I семестър икономисти и неикономисти)

МП Счетоводство и анализ на големи данни (4-семестриална програма, I семестър икономисти)

МП Счетоводство и одит (I семестър)

МП Счетоводство и одит (III семестър)

МП Фасилити мениджмънт (допълнен на 20.10.2020 г.)

МП Финанси и банково дело (допълнен на 20.10.2020 г.)

МП Финанси и инвестиции (допълнен на 20.10.2020 г.)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

МП Бизнес администрация - неспециалисти

МП Бизнес-администрация - Развитие на човешките ресурси

МП Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси (на английски език) - 2-семестриална програма

МП Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси (на английски език) - 4-семестриална програма

МП Бизнес администрация - Стратегическо управление

МП Бизнес-администрация - Стратегическо управление (на английски език) - 2-семестриална програма

МП Бизнес-администрация - Стратегическо управление (на английски език) - 4-семестриална програма

МП Бизнес-администрация - Управление и предприемачество (допълнен на 20.10.2020 г.)

МП Дигитален маркетинг

МП Дигитален мениджмънт в туризма

МП Управленски информационни системи (на английски език) - 3-семестриална програма

МП Управленски информационни системи (на английски език) - 4-семестриална програма