Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ”

   

12.01.2018

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 5 февруари 2018 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация „Енергийни пазари и услуги”

2. Специализация „Фасилити мениджмънт”

3. Специализация „Логистика и вериги за доставка”

 

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

 

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет след 15 февруари 2018 г.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към доц. д-р Атанас Георгиев на адрес ageorgiev@feb.uni-sofia.bg