Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за записване в магистърските програми в Стопанския факултет с прием от летния семестър на учебната 2021/2022 година

   

03.02.2022

 

Класираните кандидати за прием от летния семестър в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2021/2022 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

1. Заповед за записване на студенти срещу заплащане в ОКС "магистър"

2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи срещу заплащане в ОКС "магистър"

 

Записването в магистърски програми на новоприети студенти е в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) на 10 и 11 февруари 2022 г. от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Документите за записването могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300.

10 февруари 2022 г.

зала 317 – МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол

зала 320 – МП Бизнес администрация; МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език и МП Бизнес администрация –стратегическо управление с обучение на английски език

 

11 февруари 2022 г.

зала 317 – МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите и МП Финанси, инвестиции и финтех

зала 320 – МП Бизнес администрация – управление и предприемачество

 

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – оригинал на диплома за завършено средно и висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Разполагаме с копие на документите, с които сте кандидатствали.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Попълнена и подписана предварително декларация за здравно осигуряване по образец.

4. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

  • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
  • по банков път

 

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

  1. Три имена на студента
  2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
  3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

 

 

5. Два броя снимки (паспортен формат)

6. Само студентите от МП Финанси, инвестиции и финтех – 4 семестъра попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план.

 

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

7. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

8. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300!

 

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

  • Инспектор „Магистри“: Лилия Димитрова и Нели Милева – 0878 437 462
  • Анелия Стефанова, Секретар на Стопанския факултет – 02 873 83 10

 

stopanskifakultet_logo_imagelarge