Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за държавна изпитна сесия за ОКС „Магистър“ към катедра „Икономика“

   

04.09.2020

 

Държавният изпит за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 8.09.2020 г. /вторник/ от 10 часа в неприсъствена формат чрез системата за електронно обучение.

 

Общи инструкции:

1. Предварително подгответе и проверете Вашето потребителско име и парола за достъп до системата за електронно обучение e-learn. Без тях не може да влезете в системата!

Ако нямате достъп до своето потребителско име и парола или те не Ви позволяват достъп до e-learn, моля свържете се своевременно с Инспектор "Магистри".

 

2. Отворете следните web адреси:

МП „Икономика и право“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=42402

МП „Икономика и финанси“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23639

МП „Митнически и данъчен контрол“: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=23639

 

3. Запишете се в съответните курсове с роля Student чрез самозаписване.

Само записани студенти в съответните курсове могат да се явят на държавния изпит!

 

4. Държавният изпит за трите магистърски програми е с продължителност 90 минути и начало от 10 часа на 8.09.2020 г. /вторник/. Стартирането на съответните изпити по магистърски програми е на посочените по-горе web адреси в системата за електронно обучение. Моля, следете времето си за работа. При неговото изтичане, изпитът автоматично се затваря.

 

5. При възникнали технически въпроси във връзка с използването на системата за електронно обучение, се свържете с ас. Илия Атанасов, i.atanasov@feb.uni-sofia.bg.

 

Желаем Ви успех!

 

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“