Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация относно записването в магистърски програми към Стопанския факултет

   

22.09.2020

 

На първо класиране Стопанският факултет приема над 400 магистри

 

Класираните кандидати от редовния прием в магистърските програми в Стопанския факултет могат да се запишат на следните дати:

28 септември 2020 г. /понеделник/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 304: Енергийни пазари и услуги; Икономика и финанси; Фасилити мениджмънт

зала 320: Аутсорсинг проекти и компании; Икономика и право; Моделиране на големи данни в бизнеса и финанси; Финанси и банково дело; Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език

 

29 септември 2020 г. /вторник/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 304: Митнически и данъчен контрол; Бизнес администрация – управление и предприемачество; Дигитален мениджмънт в туризма; Бизнес администрация

зала 320: Счетоводство и анализ на големи данни; Счетоводство и одит; Финанси и инвестиции

 

30 септември /сряда/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

зала 304: СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; Управленски информационни системи с обучение на английски език; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – стратегическо управление; Дигитален маркетинг

зала 320: СТУДЕНТИ НЕСПЕЦИАЛИСТИ: Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; Управленски информационни системи с обучение на английски език; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – стратегическо управление; Дигитален маркетинг

В зала 300 в Стопанския факултет кандидат-магистрите могат да попълнят необходимите документи за записването:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит/дипломната работа. За кандидат-магистри, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета
 • Документ за самоличност (лична карта)
 • Именник /по образец/ от Стопанския факултет
 • Студентска книжка (попълнена на първа и втора страница) – закупена от студента, включително и от Стопанския факултета
 • 3 снимки /паспортен формат/
 • Документ за платена семестриална такса за обучение

 

Документите за записването могат да бъдат закупени и в сградата на Стопанския факултет.

Кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

 

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийски университет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 

 1. Вашите три имена
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи Стопански факултет

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2020/2021 г.