Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информационни срещи за магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“

   

20.06.2022

 

Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани на онлайн информационни срещи за магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Програмата е модулна и с продължителност от 2 семестъра за икономисти и неикономисти (завършилите неикономически специалности трябва да посещават няколко допълнителни икономически дисциплини).

По време на информационните срещи ще бъдат застъпени следните основни моменти:

  • Представяне на магистърска програма „Икономика и управление на публичните ресурси“ – условия за кандидатстване, насоченост и образователни цели, учебен план;
  • Информация за преподавателския екип – презентация на водещите преподаватели в програмата;
  • Дискусия с гости от публичния сектор и бизнеса – как се изгражда връзката между университет и бизнес/публична администрация;
  • Защо избрах програма „Икономика и управление на публичните ресурси“ – разговор със завършили магистърската програма студенти;
  • Обща дискусия – въпроси и отговори.

Информационните срещи са насочени, както към студенти завършващи бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“, така и към служители в държавната и общинска администрация, които желаят да повишат своята квалификация.

Информационните срещи ще се проведат на 29 юни 2022 г. от 18:30 ч. и на 30 август 2022 г. от. 18:30 ч.

  • Линк за присъединяване към информационните срещи: https://bit.ly/3NVvtzD

За кандидатстване и за допълнителна информация за МП „Икономика и управление на публични ресурси“ може да посетите страницата на програмата.

Регистрацията на кандидат-студенти за магистърската програма започва на 1 юли и ще продължи до 27 септември.

1BG