Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График на изпитната сесия за летен семестър на учебната 2021/2022 г. – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

   

06.06.2022

 

Уважаеми студенти,

Моля, запознайте се с графика на изпитната сесия за летен семестър на учебната 2021/2022 г. за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

Промени в датите и часовете ще бъдат отразявани тук своевременно.

3BGEN