Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Държавен изпит и защита на магистърски тези в магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

   

11.09.2020

 

Държавен изпит и защита на магистърски тези в магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

ще се проведе на 14 октомври 2020 от 9 часа - най-вероятно в зала 200

 

Магистърските тези трябва да се представят ДО 14 септември 2020 на проф. Иван Иванов след уговорка по мейла.

Две подвързани копия на тезата, заедно с компютърен диск с тезата и приложения към тезата.

 

Заявленията за държавен изпит/защита на магистърска теза ще се приемат онлайн в периода 1 до 8 октомври на следните имейл адреси:

- За държавен изпит: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

- За защита на магистърска теза: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката за държавен изпит може да свалите от тук .

Бланката за защита на магистърска теза може да свалите от тук .

 

Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит и защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.
  2. В деня на изпита студентите, задължително трябва да носят 2 броя снимки паспортен формат и да ги оставят на инспектор магистри в кабинет 130 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.