Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за неспециалисти

   

 

 

 

Целева група: завършили с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" със специалност различна от специалностите "Стопанско управление", "Икономика" свързаните и произтичащи от тях.

НОВО - от учебната 2018/2019 г. Стопанският факултет предлага 2-семестриална програма "Бизнес администрация" за неспециалисти, след завършването на която студентите могат да изберат магистърска програма за специалисти.

AMBA-accredited: MBA "Strategic Management"
AMBA-accredited: MBA "Human Resources Management"
AMBA-accredited: MBA "Management Information Systems"
Интелектуална собственост и технологичен трансфер с обучение на английски език
Ядрени технологии, мениджмънт и иновации с обучение на английски език
Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса