Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Райфайзенбанк тества решения на студенти от Стопанския факултет за анализ на бази данни

   

25.02.2019

 

Иновативно решение за анализ на големи бази данни, разработено от студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ще тества в реална среда Райфайзенбанк. Съвместно със Стопанския факултет банката проведе първото издание на инициативата Think Tank – 1.0 Big Data Challenge. В рамките на проекта студенти от специалност „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ в Стопанския факултет на СУ работиха върху практически казус в сферата на анализа на база данни, свързан с кредитните карти.

 

Студентите, разработили най-добрите модели, получиха възможност да представят своите проекти пред Управителния съвет на Райфайзенбанк, като предстои експерти от различни отдели на банката да анализират детайлно моделите и възможността за приложение в реална бизнес среда.

Think_tank_1.0_1

 

„Инициативата Think Tank е част от стратегията на Райфайзенбанк за партньорства с различни институции, организации и стартъп компании в сферата на иновациите, от които печелят всички страни в процеса. От сътрудничеството със Софийския университет ние като бизнес печелим от генерирането на иновативни идеи, печелят студентите, на които даваме поле за изява в реална бизнес среда и добра основа за бъдеща реализация в сферата на иновациите, печелят и клиентите ни, които ще се възползват от подобрени продукти и услуги“, каза Даниел Алексиев, началник отдел „Дигитално банкиране и Иновации“ в Райфайзенбанк.

 

„Съвместният проект между Стопанския факултет на СУ и Райфайзенбанк не само допълни знанията на студентите, но успя да повдигне много и мотивацията им, защото ги увери, че това, което учат, е това, от което бизнесът има нужда. Целта на нашия факултет е да изгради пълна съвместимост между учебната програма и нуждите на бизнеса. Проектът Think tank е първи по рода си в България, той посочва модела за правене на модерно висше образование и може да служи за пример как университетите и бизнеса да си сътрудничат успешно“, сподели доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопански факултет към Софийския университет.

 

Инициативата на Райфайзенбанк Think Tank ще продължи със сътрудничество и с други университети с цел внедряването на иновации и нови технологии в банката.

Think_tank_1.0_2