Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Пролетните защити на магистърски тези към МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ се проведоха с подкрепата на Съвета на менторите

   

12.04.2018

 

На пролетните защити на магистърски тези към МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ защитиха с отличие и четиримата явили се дипломанта. За първи път всички дипломни работи на студентите бяха проверени за плагиатство с лицензирания от СУ софтуер за борба с плагиатството http://strikeplagiarism.com/bg/. Екипът на магистърската програма ще прилага тази практика и за всички следващи дипломни работи. Тезата на Глория Христова беше избрана от изпитната комисия за най-добрата от така представените разработки. Инициативата “Best Paper” ще стане регулярна в рамките на всяка следваща защита на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“, като избраната теза ще бъде публикувана на сайта на Стопанския факултет. Тезата на Глория можете да прочетете тук .

20180314_090140

За пръв път защитите на магистърски тези към МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ се проведоха с подкрепата на Съвета на менторите. Сред бизнес-представителите, взели участие в събитието, са Марио Страхинов, Управляващ съдружник, INDEAVR , Теодора Павлова, Стратегически отдел, INDEAVR и Константин Занков, Управител, TravelMind . След като дипломантите получиха обратна връзка за представените от тях тези, присъстващите представители на Съвета на менторите проведоха среща, на която бяха обсъдени постигнатите до момента резултати и бяха планирани съвместни дейности за летния семестър на учебната 2017-2018 г. Сред новите инициативи е събитието „Вечер на ментора“, което ще се състои за пръв път на 18 април 2018 г. от 18.30 ч. Също така, беше взето решение в състава на Съвета на менторите да бъде включен и алумни представител на магистърската програма. Първият възпитаник на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“, който ще стане част от Съвета на менторите е Глория Христова.

-20180314_090217 (2)
20180314_090234
-20180314_091859 (2)
-20180314_093929 (2)
20180314_093934
20180314_095836
20180314_102220