Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Отличен за студентите от магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“

   

30.03.2019

 

Отличен за студентите от магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“

 

Untitled

 

Днес в рамките на международната научна конференция Educate to Create 2019 - Impact of AI on Higher Education ( https://educatetocreate.bg/ ) заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева връчи специални награди за изключителни постижения в областта на изкуствения интелект на нашите студенти Глория Христова и Ивелина Василева .

 

Магистърската програма по Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения, адаптивни съобразно променящите се условия, с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип за провеждане на аналитични изследвания върху големи съвкупности от данни от различни приложни области.

 

Untitled1

Основна цел на програмата е да създаде умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие и скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят

интердисциплинарния характер на програмата.

 

Untitled2

 

По конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, поставени в контекста на актуални финансови и икономически проблеми, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.