Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - прием февруари 2019 година

   

18.12.2018

 

magistri

 

Прием февруари 2019 МАГИСТРИ

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

 

Уважаеми кандидати,

 

Желаещите да започнат обучение през летен семестър на учебната 2018-2019 учебна година в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за специалисти или в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за неспециалисти трябва да подадат документи в периода 28 януари -1 февруари 2019 г. Обучението е в платена форма на обучение. Обучението продължава два семестъра за специалисти и 3 семестъра за неспециалисти и започва от 18 февруари 2019 год.

 

На 5 февруари 2019 година от 16 часа (кабинет 511, Стопански факултет) ще се проведат кандидат-магистърски изпити за прием през летен семестър на учебната 2018-2019 учебна година в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за специалисти и МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) – за неспециалисти. Магистърските програми са в направление ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ. Всеки кандидат следва да изпрати кратко CV и мотивационно писмо до 1 февруари 2019 г. по електронен път до проф. Иван Иванов, директор на програмата (i_ivanov@feb.uni-sofia.bg), и до доц. Боряна Богданова (bpelova@gmail.com).

 

Кандидатите, завършили икономика или стопанско управление кандидатстват като специалисти. Кандидатите, завършили висше образование в областта на природните науки кандидатстват като неспециалисти. Специалистите се явяват на устен изпит (интервю). Неспециалистите се явяват на писмен и устен (интервю) изпит.