Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Гост-лекция на доц. д-р Мариян Милев пред студентите от магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ на тема „Количествени методи за оценяване на опции с екзотични характеристики при нестандартни хипотези“

   

02.12.2016

 

Доц. д-р Мариян Милев изнесе гост-лекция на студентите от магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ на тема „Количествени методи за оценяване на опции с екзотични характеристики при нестандартни хипотези“. Доц. Милев демонстрира изпълнението на авангарден алгоритъм(Milev-Tagliani) за симулиране на ценови пътеки, следващи Гаусов процес, и оценяване на опции с дискретни бариери. Също така предостави на студентите от магистърската програма всички публикации и програмни продукти по темата, както и съвременни разширения на алгоритъма Milev-Tagliani от 2016 г. за Леви процеси, разработени от учените Shuang Xiao и Shihua Ma в London Business School.

thumbnail_20161201_202731
thumbnail_20161201_185329
thumbnail_20161201_184823
thumbnail_20161201_184830