Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Финал на първото издание на Monthly Challenge ("Месечното предизвикателство"), съвместна инициатива на Стопанския факултет и Data Science Society

   

24.11.2018

 

Месечното предизвикателство ("Monthly Challenge") е поредна съвместна инициатива на Data Science Society и Стопанския факултет. По време на предизвикателството участниците разполагат с един месец, за да подготвят изчерпателно решение на реален проблем - борбата със замърсяването на въздуха. Студенти и начинаещи специалисти в областта на анализа на данни работят в екипи от 3 до 6 души, което им помага да развият способностите си за работа в екип и реална работна среда.

 

Предизвикателството е отворено за всекиго, който иска да се учи и подобри уменията си в тази област. Месечното предизвикателство вече е част от университетска програма като елемент от иновативен семинар в магистърската програма "Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)" на Стопанския факултет. Основната цел на семинара е да даде възможност на студентите да "овладеят чрез правене" няколко ключови аспекта от областта на анализа на данни чрез поредица от реални бизнес казуси. Някои от тези аспекти са:

  • Какви проблеми среща бизнесът?
  • Кои бизнес нужди се възприемат като ключови и които се считат за не толкова важни?
  • Как изглеждат данните, преди да бъдат обработени и превърнати в подходящ формат за по-нататъшен анализ?

 

В първото издание на "Месечното предизвикателство" участниците трябваше да разработят успешен модел за предвиждане на очакваното замърсяване на въздуха и да прогнозират точните нива на замърсяване в София.

 

Повече информация за изданието.

 

На 21 октомври 2018 г. в пространството за споделена работа "Puzl CoWorKing" се състоя финалът на първото "Месечно предизвикателство".

1

 

Презентации на екипите:

1 - Team Banana - http://bit.ly/2Brm7tk

2 - Team Kiwi - http://bit.ly/2TzYDsX

3 - Team Raspberry - http://bit.ly/2OXbSA8

4 - Team Yagoda - http://bit.ly/2Qj0aoe

5 - New Bees

2

 

3

 

ВИДЕО: https://youtu.be/Y3-tWGheXUA

 

4
5