Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Екипът на Райфайзенбанк България изнесе поредица от гост-лекции за студентите от МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

   

05.07.2018

 

1

 

През летния семестър на академичната 2017/18 г. екипът на Райфайзенбанк България изнесе поредица от гост-лекции за студентите от МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“.

2

 

Планирането и организацията на тематичните лекции бяха осъществени с подкрепата и съдействието на Стефан Иванов – директор на дирекция „Контрол на риска“, който от март 2017 г. до момента е част от Света на менторите към програмата.

 

В рамките на курса „Моделиране на възвръщаемости от финансови активи“, Димитър Матакиев - началник отдел „Методология на риска“, изнесе първата гост-лекция, посветена на темата „Използването на модели в оценката на кредитния риск“. Втората тематична гост-лекция беше представена пред магистрите, слушащи курса „Многомерни данни за приложни изследвания в икономиката и финансите“. Радостин Денев – началник отдел „Интегрирано управление на риска“, и Александър Иванов - експерт към същия отдел, изнесоха лекция на тема „Макроикономическо моделиране и стрес тестове“.