Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Екипът на GemSeek дари на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ реален казус за провеждане на аналитично изследване върху големи данни

   

14.12.2017

 

1

Екипът на GemSeek дари на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ реален казус за провеждане на аналитично изследване върху големи данни. В рамките на курса „Практикум по приложен анализ за напреднали“ Даниел Страхинов - директор направление „Data Analytics“, GemSeek, изнесе пред студентите, слушащи курса, практически- ориентирана лекция на тема „The lifecycle of a typical analytical engagement“, след което направи представяне на казуса, последвано от дискусия в неформална обстановка.

2

Казусът е базиран на реален бизнес проблем, чието решение изисква интегрирано приложение на подходящо избрани аналитични техники за обработка и моделиране на големи данни. След представянето на казуса, студентите формираха отбори, всеки от които разполагаше с време от 2 седмици за запознаване с особеностите на аналитичното задание и спецификите на предоставените масиви от данни. В рамките на втората проведена среща всеки отбор зададе въпросите си и получи насоки от Даниел Страхинов и Мартин Димов - директор направление „Data Science“, GemSeek.

 

През януари 2018 г. студентите ще имат възможност да направят кратко представяне на получените от тях резултати, а екипът на GemSeek ще даде обратна връзка на всеки отбор, както и препоръки и насоки за бъдещи изследвания. Въз основа на предложените аналитични решения, един от отборите ще бъде награден от GemSeek. Повече подробности за наградата ще бъдат обявени от Петко Тинчев – Управител на GemSeek, на 21.12.2017 г.

3Untitled
4Untitled
5Untitled