Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Двустранно споразумение за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет и GemSeek

   

17.01.2018

 

1

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и GemSeek ще си сътрудничат при подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на аналитичните изследвания и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на официално споразумение, което подписаха проф. дфн Анастас Герджиков - ректор на Софийския университет, доц. д-р Теодор Седларски - декан на Стопанския факултет и Петко Тинчев – управител на GemSeek.

2

Двете страни дефинираха редица съвмести дейности, сред които са осигуряването на технологични възможности за модерно обучение в областта на аналитичните изследвания и учредяването на стипендии за изявени студенти. В споразумението се

3

предвижда още интегриране на реални казуси в процеса на преподаване, както и провеждане на съвместни инициативи с образователен и научно-приложен характер. Не на последно място, Стопанският факултет и Gemseek ще работят заедно в подкрепа на кариерното развитие на студентите, обучаващи се в областта на аналитичните изследвания и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите.

Компанията дари на факултета 10 лаптопа, чиито характеристики дават възможност за ефективно провеждане на лабораторната дейност при преподаване в магистърската програма "Моделиране на големи данни в икономиката и финансите (Business Analytics)“.