Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Ана Попова споделя своите впечатления от обучението си в магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“

   

11.01.2019

 

AnaPopova

 

Уважаеми студенти, преподаватели и заинтересовани читатели,

 

През учебната 2017-2018 г. се обучавах в магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Като студент в програмата имах възможност да се запозная с редица представители на бизнеса, специализиращи в услуги, пряко свързани с основните изучавани дисциплини и насочеността на програмата - а именно анализи, основани върху статистически и иконометрични методи и техники с приложение в среди като R и Python.

 

Подобно пряко сътрудничество между студенти и компании бе възможно благодарение на организацията на учебния процес. Обучението предвижда не само теоретична подготовка и развитие на технически умения, но и екипна работа върху реални казуси, предоставяни от бизнес партньори и участници в Съвета на менторите към програмата.

 

По време на следването си участвах в изготвянето на решения по казуси, предоставени от различни фирми, опериращи на българския и чуждестранни пазари. Работата по бизнес казуси помогна на мен и колегите ми да развием умения за анализ на данни въз основа на сътрудничество и споделяне на добри практики с компании и потенциални бъдещи работодатели, сред които бе и ДжемСийк Кънсълтинг ЕООД.

 

Благодарение на магистърската програма и преподавателите в нея имахме възможност не само да развием ценни умения, решавайки реални проблеми от бизнеса, но и да се запознаем с успешни фирми, с богат опит в прилагането на аналитични методи и цялостни решения за своите клиенти. Именно тази практика ми позволи да се запозная с ДжемСийк Кънсълтинг ЕООД, а в последствие и да науча повече за работата и ценностите им. През пролетта на 2018 г. започнах стаж в ДжемСийк, а от септември съм и постоянен служител в компанията, която ме вдъхновява от първия ми досег с тях и работата им.

 

Магистърската програма и преподавателите в нея окуражават и участие в допълнителни проекти – съвместно с други магистри, докторанти и преподаватели, с по-задълбочен фокус върху разглеждане и приложение на специфични техники за анализ. Това позволява на студентите да развият своите умения и в контекста на конкретни методи в сфери от интерес за тях, както и да придобият представа за естеството на работа на настоящи докторанти.

 

По този начин подготовката в магистърската програма позволява на студентите да опознаят процеса по изготвяне на научни изследвания и статии – от проучване на съществуващата литература по проблематиката до представяне на конкретни резултати, с възможност за споделянето им на национални и международни конференции. За студентите с подобен интерес тази възможност може да бъде и своеобразен увод към докторската програма по специалността, а именно – Аналитични изследвания върху данни (Data Science).

 

За мен магистърската програма допринесе с много повече от теоретична подготовка и изграждане на технически умения, а именно - с досег до бизнес казуси, предоставяни от успешни компании и организации, възможност за участие в задълбочени изследвания и тяхното представяне пред докторанти и преподаватели на различни конференции. Благодарна съм на преподавателите, участниците в Съвета на менторите и своите състуденти за вдъхновяващата среда.

 

Ана Попова