Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Свикване на редовно годишно Общо събрание на FEBA Alumni Club за 2024 г.

   

29.05.2024

 

Управителният съвет на Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni Club) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 1 от Устава на сдружението свиква Общо събрание, което ще се проведе на 29.06.2024 г. с начален час 17:00 ч., присъствено в зала 420 в Стопански факултет.

Picture1Аlumni

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на СЗСФСУ за 2023 г.;
  2. Приемане на ГФО на Сдружението;
  3. Приемане на бюджет на СЗСФСУ за 2024 г.;
  4. Приемане на основни насоки за действие и програма на СЗСФСУ през 2024 г.;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

ВАЖНО!

Всеки член на FEBA Alumni Club със заплатен членски внос за 2024 г. (от 40 лв.) има право на участие с глас в Общото събрание.

Ако сте възпитаник на Стопанския факултет, но все още не сте членове на FEBA Alumni Club, а искате да се включите и да участвате в ОС, то е необходимо да следвате насоките за присъединяване, описани тук: https://shorturl.at/cpQS9, както и в текста по-долу.

До ОС на 26.06.2024 г. ще бъдат допуснати новите членове с право на глас, подали заявления и заплатили членския си внос до 21 юни 2024 г. включително.

Насоки за присъединяване (4 стъпки):

1) Напишете заявление за членство в свободен текст, адресирано до Председателя на УС, Александър Александров, и го изпратете на: alumni.club@feb.uni-sofia.bg (с копие до Aleksandar.I.A@feba.uni-sofia.bg и с копие до доц. д-р Деян Радев, заместник-председател на Сдружението (d.radev@feb.uni-sofia.bg).

Необходимо е да посочите следната информация:

  • Випуск;
  • Специалност;
  • Данни за контакт;
  • Мотивация за участие;
  • Текуща месторабота и заемана позиция (по желание).

2) След преглед на заявлението, ще бъде изпратено съобщение с детайли за плащане на годишния членски внос (в размер на 40 лв. за 2024 г.).

След като молбата Ви бъде одобрена, можете да заплатите членския внос за 2024 г. Заплащането на членския внос можете да направите с банков превод до:

Титуляр: Сдр. на зав. Стопански факултет на СУ

IBAN: BG65UBBS80021053352740

BIC: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка

Основание: Членски внос 2024 г. + Вашите имена

3) Регистрирайте се на https://www.febalumni.org/registration/

4) Изберете дигитална членска карта от двата варианта на https://www.febalumni.org/membership-2/ и изпратете имейл с избора си на d.radev@feb.uni-sofia.bg.

След изпълнение на четирите стъпки, ще получите потвърждение на регистрацията си по имейл, както и новата си дигитална карта.