Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет създаде Учебно-научна лаборатория Net-Zero Lab

   

19.06.2024

Screenshot 2024-06-20 091352

Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през последните години активно утвърждава своята водеща роля в образованието и изследванията в областта на климатичната неутралност. В подкрепа на своите дейности, Катедрата инициира с решение на Факултетния съвет (протокол № 7/23.04.2024 г.) създаването на Учебно-научна лаборатория „Приложни изследвания в областта на прехода към въглеродна неутралност“ (УНЛ Net-Zero Lab). Разкриването на Лабораторията има за цел създаването на научно звено, което съвместно с партньори от бизнеса и промишлеността, да реализира технико-икономически изследвания с приложения в областта на новите технологии и бизнес моделите за постигане на целите за въглеродна неутралност в енергетиката и индустрията.

Новата изследователска структура Net-Zero Lab се стреми да се утвърди като компетентен, прозрачен и независим академичен партньор, който допринася за формирането на общественото мнение и консултира експертно процеса на създаване на икономически политики, базирани на достоверни данни и анализи. Изследванията на лабораторията са фокусирани в следните три изследователски направления:

Screenshot 2024-06-19 170329

Разпознавайки съществено важната роля на частния сектор в успешното осъществяване на инициативите за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии, Net-Zero Lab e отворена да си партнира с обществени и бизнес организации. В дългосрочен план вярваме, че изградената платформа ще бъде проводник на технологичен трансфер и катализатор на инициативите в областта на чистата енергия, трансформирането на индустриалните процеси и подобряването на устойчивостта на веригата за доставки.

Станете наши партньори, за да оставите трайна следа върху иновациите, чистата енергия и устойчивите обществени и корпоративни практики. Заедно можем да изградим по-зелено и по-устойчиво утре!

Повече информация за дейността на Net-Zero Lab можете да откриете тук.