Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стартира кандидатстването в „Академия за бизнеса и правата на детето“, организирана от Стопанския факултет и УНИЦЕФ в България

   

07.03.2022

 

„Академия за бизнеса и правата на детето“ се организира от Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и УНИЦЕФ в България. Третата национална програма за изграждане на капацитет за правата на детето и бизнеса ще предостави преглед на новите разработки и промени в законодателството на ЕС, свързани с въздействието на бизнеса върху децата. Програмата анализира социалните инвестиции, ESG докладването и се фокусира върху приноса на компаниите към Целите на ООН за устойчиво развитие.

shutterstock_585411356

Опитни експерти представят практически инструменти и насоки, които могат да спомогнат за увеличаване на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата и интегриране на правата на детето в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

 

Модул 1: Права на децата и принципите на бизнеса, онлайн сесия: 26-27 април 2022 г.

Първите глобални общоприложими Принципи, които представят възможности за компаниите да предприемат активни действия за защита и подкрепа правата на децата на работното място, на пазара и в общността. Те са изградени върху съществуващи стандарти, инициативи и най-добри практики и се стремят представят пълна и последователна политика, в която бизнесът може да увеличи максимално положителните въздействия и да намали до минимум отрицателните последици от стопанската си дейност върху децата.

 

Модул 2: Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и приносът на бизнеса, онлайн сесия 19-20 май 2022 г.

Целите на ООН за устойчиво развитие помагат на компаниите да свържат фирмените си стратегии с глобалните приоритети. Обучението обхваща широк спектър от теми за устойчиво развитие, свързани с компаниите – като бедност, здравеопазване, образование, изменение на климата и замърсяване на околната среда.

 

Модул 3: УНИЦЕФ и бизнесът: Партньорства със споделена стойност, онлайн сесия: 9-10 юни 2022 г.

В целия свят УНИЦЕФ и бизнесът изграждат и реализират партньорски проекти, които допринасят за изпълнението на Програма 2030 за устойчиво развитие. Те черпят вдъхновение от мандата на УНИЦЕФ да защитава правата на всички деца и идентифицират различните начини, по които частният сектор оказва влияние върху децата: като доставчик на стоки и услуги; работодател; добър корпоративен гражданин; източник на технологии, иновации и финансиране, и застъпник в обществото.

 

Кой може да се включи:

В програмата могат да участват специалисти в областта на корпоративната социална отговорност, човешките ресурси, здравеопазването, социалната сфера, образованието, правото, финансите, управлението; от бизнеса, държавната администрация и гражданския сектор.

 

Как да кандидатствате:

Пролетното издание 2022 на Академията ще се проведе онлайн. Всеки желаещ може да заяви участие до 23:59 ч. на 22 април 2022 г., като попълни регистрационната форма.

 

Повече информация можете да намерите тук, както и в брошурата на Академията .

 

За контакт:

Бистра Иванова, Стопански факултет

e-mail: b.ivanova@feb.uni-sofia.bg