Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Пътеводител за реализиране на зелени коридори в София по изпълнение на дейност „Зелени коридори“, проект INNOAIR

   

15.12.2022

 

В рамките на проекта INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ – по който Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор, е разработен и предоставен за широко разпространение Пътеводител (дигитално ръководство) за реализиране на „зелени коридори“ в други градове, за повторно използване и придобиване на знания като споделяне на най-добри практики в съответствие с насоките на стратегическите документи за устойчива градска мобилност и изискванията на Европейската комисия относно качеството на въздуха.

ekxz8osx0ae76tr_reference_reference

Ръководството представя стъпка по стъпка действията, очакваните резултати, маркетингови съвети за възприемане от гражданите, като допълнение към цялостната културна и поведенческа промяна.

 

Пътеводителят обосновава и описва следните основни елементи:

  • принципите за регулярно намаляване на трафика и подобряване на еко мобилността в зоните на зелените коридори;
  • начините, по които ще се намали концентрацията на замърсяванията на въздуха, свързани с автомобилния трафик;
  • възможностите и насоки за развитие на зелените коридори в София;
  • намаляването и ограничаването на вредните емисии в града в съответствие с „Визия за София“;
  • осигуряването на допълнителен инструмент за изпълнение на изискванията на ЕК по отношение на качеството на въздуха;
  • информиране и иницииране на промени в поведението на гражданите;
  • стимулиране на развитието на екологично-щадящите форми на транспорт – електрически, велосипеден и пешеходен;
  • развитие на политиките за насочване на гражданите и администрацията към използване на екологично по-ефективни форми на транспорт;
  • използване в реализацията на зелени коридори и на другите градове.